Skip to main content

Prijava ponuđača

  Polja obeležena sa * su obavezna.

  I. Podaci o Ponuđaču

  Pun naziv kompanije*:

  Adresa*:

  Matični broj*:
  Telefon kompanije*:
  E-mail kompanije*:
  Web sajt:

  II. Kontakt informacije

  Ime*:
  Prezime*:
  Pozicija*:
  Mobilni*:
  Telefon*:
  E-mail*:

  III. Oblasti za koje se prijavljujete

  Građevinarstvo i zanatske usluge
  Opremanje objekata
  Kancelarijski materijal
  Održavanje
  Roba i usluge iz domena IT
  Konsultantske usluge
  Marketing usluge
  Ostalo:


  IV. Ostale bitne informacije

  Ukoliko posedujete bilo kakve dodatne informacije, a koje bi mogle da nam pomognu u postupku procene Vaših sposobnosti molimo Vas da ih dodatno opišete:


  Molimo vas da potvrdite da ste pročitali Informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti kako bi mogli da pošaljete ovu prijavu*:
  Pročitao(la) sam Informacije o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti

  Napomena: Popunjavanje ovog upitnika 3Banka će iskoristiti da utvrdi u kojoj meri Ponuđač ispunjava kriterijume za saradnju sa Bankom uz bezbedno i po životnu sredinu prihvatljivo ponašanje, a u okviru svog poslovanja. Na osnovu dobijenih informacija i nakon dodatne provere, Banka će proceniti da li će se Ponuđač kvalifikovati i dobiti status “zvaničnog ponuđača”.